Email Writing

การเขียน email ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อกับคนทั่วโลกง่ายนิดเดียว

ตัวอย่าง resume

ตัวอย่าง resume และจดหมายสมัครงานนับร้อยตัวอย่างที่นี้ที่เดียว

Business Writing

การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ติดต่อ ค้าขาย จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนไทย.

คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะคือความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ไม่มีธรรมะไม่มีชิวิต

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การใช้ passive voice ในการเขียนเชิงธุรกิจ (when to use the passive voice in business writing)

          การเขียนจดหมายหรือเอกสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยทั่วไปควรจะใช้รูปประโยค active voice (ประธานเป็นผู้กระทำ) ในการพูดถึงใจความสำคัญในตัวจดหมายหรือเอกสาร และใช้รูปประโยค passive voice (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ) ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
          สถานการณ์ที่ควรใช้สำนวนในรูปแบบ passive voice เช่น ประกาศข่าวร้าย การปัดความรับผิดชอบ หรือประธานไม่มีความสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องมีประธานในประโยค) ซึ่งการใช้รูปแบบ passive voice จะทำให้รู้สึกโน้มน้าว นุ่มนวล น่าเชื่อถือมากกว่า การใช้ active voice ที่อาจนำให้ผู้รับไม่พอใจหรือไม่สบายใจได้

ตัวอย่างการเขียนด้วย active voice

Dear Mr. Jack,

Your inability to meet the sale quotas for the past three months is a big problem. I have to terminate your position. January  10th will be your last day. We wish you luck finding a job more suitable for you.

Yours faithfully,
Chalee
         
คำแปลภาษาไทย

ถึง คุณแจ็ค
การที่คุณไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นปัญหาใหญ่มาก ผมจำเป็นต้องเลิกจ้างคุณ และในวันที่ 10 มกราคมนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของคุณ ขออวยพรให้คุณโชคดีและหางานที่เหมาะสมกับคุณได้
ขอแสดงความนับถือ
ชาลี
จะเห็นว่าลักษณะการสือสารออกไปจะดูแข็งๆ ดูไม่สุภาพ
 ตัวอย่างการเขียนด้วย passive voice


Dear Mr. Jack,

Unfortunately, the sales quotas were not met. As a result, I'm sorry to be the one to tell that your position has been terminated. This decision will be effective as of January  10th. We wish you luck finding a job more suitable for you.

Yours faithfully,
Chalee

คำแปลภาษาไทย


ถึง คุณแจ็ค
น่าเสียดายที่ยอดขายของคุณไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมรู้สึกเสียใจมากที่ต้องเป็นคนแจ้งให้คุณทราบว่าทางบริษัทต้องยุติการจ้างงานในตำแหน่งของคุณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ขออวยพรให้คุณหางานที่เหมาะสมกับคุณได้
ขอแสดงความนับถือ
ชาลี
จะเห็นว่าดูสุภาพ โน้มนาวใจมากกว่า

ที่มา: หนังสือเขียนจดหมายธุรกิจฉบับสมบูรณ์
บทความ จดหมายธุรกิจ  Blog: http://english7letter.blogspot.com        

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จดหมายสั่งซื้อสินค้า (Placing an order by letter)

จดหมายสั่งซื้อ,จดหมายธุรกิจ

นี่เป็นตัวอย่างจดหมายสั่งซื่อสินค้าโดยไม่ต้องแนบใบสั่งซื้อมาด้วย แต่ในตัวจดหมายจะต้องระบุรายการสินค้าที่ต้องการไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น

Dear .................,

Thank you for your letter of 20 March sending us patterns of cotton prints. We find both quality and prices satisfactory and pleased to give you an order for the following items :

   Quantity                         Pattern No.                  Prices
..................                       ....................               ..................
..................                       .....................              ..................

we expect to find a good market for these cottons and hop to place further and larger orders with you in the near future.

Yours sincerely,
..........................
(                       )

อีกตัวอย่างของจดหมายสั่งซื้อสินค้าดูได้ที่นีครับ คลิก.....

นอกจากนี้ยังมีคำขึ้นต้นหรือเริ่มต้นจดหมายอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เช่น

1. Thank you for your letter of (....วัน เดือน) and should be glad if you would accept our order for the following goods : (...ระบุรายการสินค้า....)
2.We can accept your offer on these terms, and are pleased to place an order for the following :
3. We are grateful for your letter of (.....วัน เดือน) and should be glade if you would accept our for the following goods :

สำหรับตัวอย่างจดหมายยืนยันการสั่งซื้อ กรณีที่เราได้ติดต่อทางโทรศัพท์แล้วและพูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเขียนได้ดังนี้

Dear ......,

Referring to our conversation at your shop yesterday, please deliver to my office 100 standard desks, model B-2, at the agreed price of $50 US, as soon as possible.
Thank you for your prompt attention

Yours faithfully,
(Miss.................)
Manager

แปลได้ว่า
อ้างถึงการสนทนาของเราที่ร้านของท่านเมื่อวานนี้ขอให้ท่านได้โปรดจัดส่งโต๊ะ รุ่น B-2 จำนวน 100 ตัว ตามราคาที่ตกลงกันไว้คือ ตัวละ 50 เหรียญสหรัฐฯ มายังสถานที่ทำงานของเราโดยเร็ว

อีกตัวอย่าง
Dear Sirs,

This is to confirm my telephone order, given to your secretary, for 50 standard desks. Please deliver to my office today at the above address.

Thank you for your prompt attention 

Yours faithfully,
(Miss.................)
Manager

แปลได้ว่า
นี่เป็นการยืนยันการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ของดิฉันกับเลขานุการของท่านสำหรับโต๊ะทำงาน 50 ตัว โปรดส่งมายังสำนักงานของดิฉันวันนี้ตามที่อยู่ข้างบนนั้น

ขอขอบคุณที่ช่วยจัดการให้

ขอแสดงความนับถือ
(                     )
กรรมการผู้จัดการ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการสั่งซื้อสินค้า (Orders) ต่างประเทศ

เมื่อเราได้รับอีเมลล์หรือจดหมายตอบจากผู้ขาย ซึ่งได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ามาให้เราแล้ว เราต้องการจะสั่งซื้อ เพราะเห็นว่า ราคาเหมาะสม สินค้าถูกใจเรา เราสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้โดย
1.สั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
2.สั่งซื้อโดยใช้จดหมายหรือ Email
3.โทรศัพท์ (แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีจดหมายยืนยันด้วย)
4. Fax
5. สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์

สำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าอย่างละเอียด คลิกดูได้ที่นี่ครับ การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ

จดหมายสั่งซื้อที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเนื้อหาเหล่านี้
1.  อ้างถึงรายการสินค้า (Catalogue หรือ Price list) ที่ผู้ขายส่งมาให้นั้นด้วย
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เราต้องการ เช่น name, size, style, colour, quality , model number,total price
3. พูดถึงเงื่อนไขต่างๆ
4. กรณีที่สินค้าที่ต้องการไม่มีจำหน่าย เราอาจเสนอให้ส่งสินค้าทดแทนมาให้
5. ลงท้ายจดหมาย พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงให้ผู้ขายจัดการตามใบสั่งนั้นทันที

ข้อแนะนำ
     ในการสั่งซื้อสินค้านั้น ไม่ควรใช้ประโยคที่มีเนื้อความไม่เฉียบขาด ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนว่าผู้สั่งซื้อยังลังเลใจในการสั่งซื้อสินค้านั้นอยู่ เช่น

 ไม่ควรใช้ประโยคเหล่านี้ 
            we would like to place an order for .........
            we are interested in placing an order for ........

ควรใช้ประโยคเหล่านี้
              we are pleased to place an order for .........
              we want to place an order for .............
              we order .....
              Place send / ship ........

คำศัพท์ที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ
Payment= การชำระเงิน
discounts=  ส่วนลด
methods of delivery = วิธีส่งมอบสินค้า
acknowledging an order = การตอบรับใบสั่งซื้อ
advice of dispatch =  แนะนำวิธีส่งมอบสินค้า
delay of delivery = ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า
out of stock = สินค้าหมดสต็อค
unfavourable terms = เงื่อนไขไม่เป็นที่พอใจ
bad reputation = ชื่อเสียงของลูกค้าไม่ดี

ดูตัวอย่างจดหมายสั่งซื้อสินค้า
ดูตัวอย่างจดหมายสอบถามสินค้า
ดูตัวอย่างจดหมายตอบรับการสั่งซื้อสินค้า

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จดหมายตอบรับการสอบถามและการสั่งซื้อ (Acknowledsement of Enquiry and order)

เมื่อเราได้รับจดหมายสอบถาม (Enquiry หรืออเมริกันใช้ inquiry) เช่น สอบถามเรื่องราคาสินค้า สอบถามเงื่อนไขการสั่งซื้อ ส่วนลด หรืออื่นๆ ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายตอบรับการสอบถามและการสั่งซื้อ


ตัวอย่างที่ 1


Dear Mr. wood,
           Thank you for your enquiry of 10 March. We appreciate your interrest in our fax machine. To give you more information, we would like to send our representatives along with the machine to your office, please kindly let us know when it will be convenient to you.
          We are looking forward to hearing from you shortly.


Yours faithfully,
 Chalee
(Mr. Chalee Mesukson)
 Sales Manager


เรียนคุณ Wood,
         เราต้องขอขอบคุณสำหรับจดหมายสอบถามของท่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เราขอบคุณที่ท่านมีความสนใจในเครื่องโทรสารของเรา เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลแก่ท่านได้มากขึ้น เราจึงอยากจะส่งตัวแทนของเราพร้อมกับนำตัวเครื่องไปยังสำนักงานของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบด้วยว่าท่านจะสะดวกเมื่อไร
         เราหวังว่าจะได้รับทราบข่าวจากท่านเร็ว ๆ นี้


ขอแสดงความนับถือ
       ชาลี
(นายชาลี มีสุขสันต์)
 ผู้จัดการฝ่ายขาย


หมายเหตุ ในที่นี้ผมไม่ได้เขียนที่อยู่ผู้รับไว้ ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ แต่ท่านผู้อ่านต้องเขียนใส่ลงไปในจดหมายด้วยนะครับ


ตัวอย่างที่ 2


Dear Mr. wood,
          Thank you for your order of 10 March. We are delivering the machines as you instructed, they should reach you at 3.30 pm today.
          If we can be of any further service to you, please call us. We appreciate your patronage. 
Yours faithfully,
Chalee
(Mr. Chalee Mesukson)
Sales Manager


เรียนคุณ Wood,
        ขอบคุณสำหรับใบสั่งซื้อของท่านเมื่อวันที่ 15 เมษายน เราได้จัดส่งเครื่องจักรตามที่ท่านสั่งแล้ว และควรจะไปถึงท่านเวลา 15.30 น. ของวันนี้ 
        ถ้าหากท่านมีสิ่งใดให้เรารับใช้อีกละก็ ขอได้โปรดเรียกเราได้ เราขอบคุณที่ท่านให้การอุดหนุน


ขอแสดงความนับถือ
         ชาลี
(นายชาลี มีสุขสันต์)
  ผู้จัดการฝ่ายขาย


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำแนะนำในการเขียนจดหมายธุรกิจ
Strategies in writing business letters

           กลวิธีเล็กๆ น้อยๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจ  ที่ eng7letter อยากจะแนะนำทุกท่าน คือ
1. ใช้กระดาษไม่มีบรรทัดทั้งแผ่น ทำให้สะอาดตา ดูเป็นทางการดี
2. ควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (เพราะผู้อ่านจะได้อ่านง่ายๆ บางคนลายมือนี่อ่านยากมาก ควรพิมพ์จะดีกว่าครับ)
3.จงตรวจดูให้แน่นอนว่า ที่อยู่ของผู้เขียนและที่อยู่ผู้รับถูกต้องหรือไม่
4. จงรวมเรื่องจัดลำดับความสำคัญไว้ในจดหมาย
5. ละเว้นการใช้คำแสลงและคำย่อ
6. คำพูดซ้ำๆ ซากๆ และการเล่นสำนวนควรละเว้น การทำธรุกิจต้องระวังเรื่องนี้ให้มากครับ
7. อย่าจบจดหมายด้วยการใช้กริยาวลี เช่น
Thank you in advance  (ขอบคุณล่วงหน้า)
หรือ
Hoping to hear from you soon. (หวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
แต่ควรจบด้วยประโยคที่สมบูรณ์ เช่น
I hope to hear from you soon. (ฉันหวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
หรือ
I look forward to hearing from you soon. (ฉันตั้งตารอรับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
สำหรับ tips ดีๆ จะทยอยนำเสนอให้ภายหลังครับผม

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

คำพ่อสอน

พระบรมราโชวาทของในหลวง คำสอนของพ่อ
ความดี 

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ 

เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ 

และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ซโดยไม่ทันรู้สึกตัว 

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง 

ในการสร้างเสริมและสะสมความดี 

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525 

..... 

การทำงาน 

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ 

ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ 

หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง 

คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด 

ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ 

มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 

..... 

คุณธรรมของคน 

ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ 

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง 

ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม 

ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต 

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต 

และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

คุณธรรมสี่ประการนี้ 

ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม 

จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น 

และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป 

พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง 

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535 

..... 

ความเพียร 

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น 

คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป 

และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง 

กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม 

ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง 

ความเพียรทั้งสองประการนี้ 

เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว 

ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม 

ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม 

พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก 

ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 

..... 


แก้ปัญหาด้วยปัญญา 

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ 

ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก 

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล 

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม 

ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด 

สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ 

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา 

คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ 

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด 

และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น 

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ 

เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน 

เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539 

..... 


ความพอเพียง 

คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ 

ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง 

แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง 

หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ 

ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่ 

คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย 

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 

พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ 

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น 

พระราชดำรัสพระราชทานอในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้า 

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (BUSINESS LETTER FORMAT)

จดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่นิยมเขียนกันนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ full-block form ,  block form และ modified block form ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบใดเขียนก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดและเคยชินของแต่ละท่านไป

1. รูปแบบ full-block 
การเขียนจดหมายรูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากเนื่องด้วยเป็นรูปแบบที่สะดวก และรูปแบบจดหมายที่จดจำได้ง่าย สำหรับรูปแบบ full block เราจะจัดให้ข้อความอยู่ชิดซ้าย ดังรูป
                                                                          (คลิกเพื่อขยาย)

2. รูปแบบ  block
รูปแบบนี้มีการปรับรูปแบบให้ต่างจากแบบ full block เล็กน้อย คือ หัวจดหมาย (ชื่อผู้ส่ง) วันที่ คำลงท้าย และลายเซ็น จะถูกจัดอยู่ทางขวาของกึ่งกลางกระดาษ
3. รูปแบบ modified block 
รูปแบบนี้จะคล้ายกับ block form แต่จะมีการใช้ย่อหน้าที่ตัว body หรือเนื้อหา โดยย่อหน้าจะต้องเคาะ 5 เคาะ

ไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบใดเขียนจดหมายก็ไม่สำคัญเท่ากับการเขียนแล้วสื่อสารกันรู้เรื่องทั้งผู้รับและผู้ส่งครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

หัวข้อนี้นำเสนอรูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารจากทุกทิศทั่วโลกเป็นไปอย่างง่ายดาย ทั้งทางจดหมาย(แบบกระดาษ) กับจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) แน่นอนว่า ภาษาสากลที่ทุกคนใช้ติดต่อกันมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็น 
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.จดหมายส่วนตัว หรือจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล อาจเป็นจดหมายถามทุกข์สุข แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ จดหมายเชิญ จดหมายขอโทษ จดหมายคุยกันเรื่อยเปื่อยทั่วไป

2. จดหมายธุรกิจ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างบุคคลกับสำนักงานธุรกิจ หรือระหว่างสำนักงานธุรกิจด้วยกัน ซึ่งรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันสามารถดูได้ที่นี่

ส่วนประกอบของจดหมายภาษาอังกฤษ

1. Heading (หัวจดหมาย)
หัวจดหมายคือ ที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายและวันที่ที่เขียนจดหมาย ซึ่งนิยมเขียนไว้บนมุมด้านขวาหรือซ้ายของจดหมายก็ได้ สำหรับรูปแบบของหัวจดหมายที่นิยมกันนั้นมี รูปแบบดังนี้Block Form (แบบบล็อก) เป็นการเขียนให้ตัวแรกของทุกบรรทัดตรงกันหมด

ตัวอย่าง
……………………………..                                    67/214 Soi Prachasuk
…………………………….                                     Prachachuen Road, Dusit
…………………………….                                     Bangkok.10800,Thailand
…………………………….                                     June 2, 1988

2. Inside Address (ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย)
ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายบน ถัดจากหัวจดหมายลงมา จะปรากฏเฉพาะในจดหมายธุรกิจเท่านั้น (กล่าวคือ จดหมายส่วนตัวไม่นิยมเขียนที่อยู่ส่วนนี้) สำหรับรูปแบบการเขียนเหมือนกับหัวจดหมาย


3. Solution (คำขึ้นต้นจดหมาย)
คำขึ้นต้นจดหมาย เปรียบเสมือนคำทักทายเพื่อเริ่มต้นจดหมาย ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ริมซ้ายของกระดาษด้านบนต่อจากหัวจดหมาย สำหรับจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล และต่อจากชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย สำหรับจดหมายธุรกิจ คำขึ้นต้นจดหมายอาจเขียนได้หลายแบบ ขุ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างไร
3.1 คำขึ้นต้นสำหรับญาติผู้ใหญ่ 
My dear…………………….. , เช่น
My dear grandmother,  (ย่า, ยาย)
My dear father,  (พ่อ)
My dear uncle,  (ลุง)
My dear mother,  (แม่)

3.2 คำขึ้นต้นสำหรับญาติที่อายุอ่อนกว่า 
Dear………… ,   My dear……………..,   My dearest……………..,  เช่น
My dearest son,  (ลูก)
My dear Jim, (ระบุชื่อญาติ)

3.3 คำขึ้นต้นสำหรับญาติ, เพื่อน, ผู้รู้จัก ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกัน
Dear………… ,   My dear…………….., นิยมระบุชื่อ  เช่น
Dear Surapong,
Dear friend, (เพื่อน)

3.4 คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป  ที่ทราบชื่อแต่ไม่รู้จักกันอย่างสนิท ถ้าเป็นชาวต่าง         
      ประเทศจะระบุคำนำหน้าชื่อพร้อมนามสกุล แต่ถ้าเป็นคนไทยอาจระบุชื่อแทนนามสกุลได้    
       เช่น      
                Dear…………?
                Dear Dr.Young,  (Dr. J.N. Young)
                Dear Mrs.Supranee,
                Dear Mr.Ferrari (Mr. D.F. Ferrari)

3.5 คำขึ้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ที่รู้จัก นับถือ 
                Dear…………,
                Dear Sir,  (ผู้ชาย)
                Dear Madam, (ผู้หญิง)
                Dear teacher, (ครู)
                Dear Mistress, (นายผู้หญิง)

3.6 คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่พิเศษ 
Your Excellency, (ทูต, รัฐมนตรี)
Dear lady, Your Excellency,  (ภริยาฑูต, รัฐมนตรี)
Dear Mr. President, (ประธานาธิบดี)
Your Majesty,May it please your  Majesty,กษัตริย์, ราชินี 
Sir, Dear Mr. Speaker,  (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

3.7 คำขึ้นต้นจดหมายธุรกิจ 
Dear Sir,
Sir,
Gentleman,
Dear………., (ถ้ารู้จักชื่อ)


4. Body of letter (ตัวจดหมาย)
ตัวจดหมาย คือ ข้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย เพราะเป็นการสื่อความประสงค์ระหว่าง โดยข้อความในจดหมายปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ตอน
4.1  ความนำ     แสดงการแนะนำตัวหรือบอกสาเหตุ
4.2  เนื้อความ   บอกวัตถุประสงค์
4.3  สรุป         เขียนสรุปเรื่องหรือความมุ่งหวังในอนาคต

5. Complimentary Close (คำลงท้าย)
เมื่อเขียนจดหมายจบแล้ว ต้องมีคำลงท้าย ซึ่งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้รับ สำหรับที่นิยมกันโดยทั่วไปได้แก่

Yours sincerely,
Sincerely yours,           ด้วยความจริงใจ ใช้กับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป
Sincerely, 
With love,
With much love,           ด้วยความรัก ใช้กับบุคคลที่คุ้นเคยกันมาก ๆ
Love,

6. Signature (การลงนาม)
การลงนามของผู้เขียนจดหมาย แสดงให้รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายนั้น ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจเขียนชื่อหรือทั้งชื่อและนามสกุลในลักษณะหวัด หรือหวัดแกมบรรจง หรืออาจเป็นลายเซ็น (สำหรับบุคคลที่คุ้นเคยมาก ๆ) แต่สำหรับจดหมายธุรกิจนั้น ถัดจากคำลงท้ายจะเป็นลายเซ็น ถัดลงมาจะเป็นชื่อนามสกุลตัวบรรจง ถัดจากชื่ออาจเป็นตำแหน่ง

7. Outside address (การจ่าหน้าซอง)
การจ่าหน้าซองจดหมายคือ การเขียนที่อยู่ของผู้รับ (outside address)


                                       (ตัวอย่าง business letter) 


คลิกที่นี่เพื่อดูเทคนิคการเขียนแต่ละส่วน...
วิธีเขียนคำขึ้นต้นและลงท้ายจดหมาย


ที่มา: kr.ac.th
ที่มารูป : all-docs.net
Post Link :http://english7letter.blogspot.com

จดหมายเชิญเพื่อนมาร่วมประชุม

หากเราจำเป็นต้องไปงานประชุมหรืองานสัมมนาต่างๆ หรือแม้ที่มหาลัยเราเองมีการจัดการประชุม เราอยากให้เพื่อนๆ ของเรามาร่วมประชุม เราสามารถเขียนจดหมายเกิ่นนำเพื่อเชิญชวนมาประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ดังตัวอย่างนี้ พร้อมกันนี้ก็แนบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมฉบับทางการอีกที และนี่เป็นตัวอย่างเชิญชวนเพื่อมาประชุม (To invite your friend to a conference) พร้อมจดหมายแปลเป็นภาษาไทย

จดหมายภาษาอังกฤษ

753 Thanon Lat Pla Khao
Khwaeng Chorakhe Bua
Khet Lat Phrao
Bangkok 10230

July 10, 2010

Dear Anna,

          Hello, how have you been? I haven't heard from you since our last Christmas party. It's been a long time. I hope you're doing well in school. I know it can be tough taking Calculus and Physics, but you'll be fine.
        Three will be English for Thai Student conference next week at Grand Sheraton Sukhumwit Hotel. I would like to invite you so we can discuss our current situation in Bangkok. I've also included your invitation and ticket in this envelope. Please attend the first three sessions so we can have some time to hang out during the sessions.
         Let me know if you're coming or not. Please give me the good news!

Miss you,
Chalee
     


จดหมายภาษาไทย


753 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

10 กรกฏาคม 2554

แอนนา เพื่อนรัก

        สวัสดี เป็นไงบ้าง? ฉันไม่ได้ข่าวคราวเธอเลยตั้งแต่งานเลี้ยงคริสตมาสครั้งที่แล้ว นานมากแล้วนะ ฉันหวังว่าการเรียนของเธอจะได้ได้สวยนะ ฉันรู้ว่าการเรียนแคลคูลัสกับฟิสิกส์มันค่อนข้างยาก แต่เธอต้องทำได้ดีแน่ๆ
         ฉันอยากจะบอกว่า จะมีการประชุมเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทยในสัปดาห์หน้าที่โรงแรมแกรนด์เชอรันตัน สุขุมวิท ฉันอยากจะเชิญเธอมางานนี้ด้วย เพื่อจะได้อภิปรายถึงสถานะในปัจจุบันของพวกเราที่กรุงเทพฯ ฉันได้ส่งรายละเอียดและบัตรเชิญมาในซองนี้แล้ว อยากให้มาร่วมการประชุม ใน 3 หัวข้อแรก เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเที่ยวในระหว่างเวลาประชุมด้วย
          บอกให้ฉันรู้ด้วยนะว่าเธอจะมาหรือไม่มา แต่เธอควรจะบอกข่าวดีกับฉันนะ!

คิดถึง
ชาลี
จดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องขาดเรียน


หากวันหนึ่งเรามีเหตุจำเป็นที่ต้องขอขาดเรียน ขอลาหยุดเรียน เราจะต้องแจ้งครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของเราให้รับทราบ ซึ่งเราอาจจะเขียนอีเมล์ (email) ไปบอกท่านก็ได้เช่นกัน และนี่เป็นตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษแจ้งครูเรื่องการขาดเรียน (To tell your teacher of your absence ) และจดหมายแปลเป็นภาษาไทย

จดหมายภาษาอังกฤษ

700 Thanon Lat Pla Khao

Khwaeng Chorakhe Bua
Khet Lat Phrao
Bangkok 10230

July 10, 2010

Dear Dr.Johnson
     
      I am sorry to inform you that I will be absent next Monday to Wednesday. I have a family emergency and will have to go out of town during those tree days. My uncle is very sick and the doctor doesn't expect him to live very long. It's going to be hard for our family because he's very close to us. He has leukemia and has been hospitalized since last summer. 
     I'm going to request for an approval for my leave from the principal As soon as that is done, I'll make an appointment to get my work and other reading from you. If you want more information. you can call my parents at 087-888-8888 or reply this email.

Yours sincerely,
Chalee Meesuksom 


จดหมายภาษาไทย


700 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

10 กรกฏาคม 2554

เรียน อาจารย์จอห์นสัน ไรต์
       
     ผมขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ผมจะขออนุญาติขาดเรียนในวันจันทร์ถึงวันพุธที่จะถึงนี้ เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินทางบ้านและจะต้องออกนอกเมืองในวันเวลาที่แจ้งในข้างต้น ลุงของผมป่วยหนักมาก และแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าใด มันหนักเกินกว่าที่ครอบครัวผมจะรับได้ เพราะลุงแกสนิทกับครอบครัวของผมมาก ลุงเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ฤดูร้อนที่แล้ว
    ผมขอแจ้งเพื่อการรับรองการขาดเรียนในครั้งนี้จากครูใหญ่ เมื่อผมกลับมา ผมจะขอทำการนัดหมายเพื่อรับการบ้านและงานอื่นๆ จากอาจารย์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์สามารถโทรติดต่อที่พ่อแม่ของผมที่หมายเลข 087-888-8888 หรือตอบกลับทางอีเมลล์นี้

ขอแสดงความนับถือ
ชาลี มีสุขสมจดหมายขอบคุณเพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจให้เรา

หากเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกแย่ ท้อแท้ ในบางเรื่อง แล้วได้เพื่อนเรานี่แหละที่ค่อยเป็นกำลังใจ คอยปลอบใจ ทำให้เราสามารถก้าวผ่านปัณหาอุปสรรคนั้นได้ เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณเขาจังเลย แต่ไม่รู้จะเขียนอย่างไรดี และนี่เป็นตัวอย่างจดหมายขอบคุณเพื่อนของเรา (To thank a friend for his/her encouragement )


จดหมายภาษาอังกฤษ700 Thanon Lat Pla Khao
Khwaeng Chorakhe Bua
Khet Lat Phrao
Bangkok 10230

July 10, 2010Dear Anna,
         I appreciate your sincere friendship. You have help me so much yesterday when I was upset with my grade. Thank you for your encouraging words. You truly know hoe to comfort me when in times of need.
        Yesterday was very confusing because I could't finish my examination at all. I was only half way there. I studied and prepared well, but I still couldn't understand the concepts. It seems unfair, and I don't deserve to fail that test
         Thank you for your help. You're the greatest friend a guy could ever have. I hope that life will treat you well as you take your examinations. I'll support you too. Good luck.


Friends,
Chalee


จดหมายภาษาไทย700 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

10 กรกฏาคม 2554ถึง แอนนา
        เราอยากขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่จริงใจของนาย นายช่วยเราไว้มากเมื่อวานนี้ตอนที่เรารู้สึกแย่กับเกรดที่ออกมา ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ให้กำลังใจ นายรู้วิธีทำให้เราสบายใจในตอนที่เราต้องการมัน
          เมื่อวานนี้เราสับสนมาก เราทำข้อสอบได้ไม่ครบทั้งหมด เราทำได้แค่ครึ่งเดียว เราเรียนแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดี แต่ก็ยังไม่เข้าใจความคิดรวบยอดทั้งหมด มันดูไม่ยุติธรรมเลย เราคิดว่าเราไม่น่าจะต้องสอบตกเลย
         ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือ นายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่ง เราหวังว่าสิ่งนี้จะตอบแทนนายเช่นกันในการสอบของนาย เราจะช่วยนายด้วยโชคดีนะ


เพื่อน
ชาลี