จดหมายตอบรับการสอบถามและการสั่งซื้อ (Acknowledsement of Enquiry and order)

เมื่อเราได้รับจดหมายสอบถาม (Enquiry หรืออเมริกันใช้ inquiry) เช่น สอบถามเรื่องราคาสินค้า สอบถามเงื่อนไขการสั่งซื้อ ส่วนลด หรืออื่นๆ ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายตอบรับการสอบถามและการสั่งซื้อ


ตัวอย่างที่ 1


Dear Mr. wood,
           Thank you for your enquiry of 10 March. We appreciate your interrest in our fax machine. To give you more information, we would like to send our representatives along with the machine to your office, please kindly let us know when it will be convenient to you.
          We are looking forward to hearing from you shortly.


Yours faithfully,
 Chalee
(Mr. Chalee Mesukson)
 Sales Manager


เรียนคุณ Wood,
         เราต้องขอขอบคุณสำหรับจดหมายสอบถามของท่าน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เราขอบคุณที่ท่านมีความสนใจในเครื่องโทรสารของเรา เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลแก่ท่านได้มากขึ้น เราจึงอยากจะส่งตัวแทนของเราพร้อมกับนำตัวเครื่องไปยังสำนักงานของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบด้วยว่าท่านจะสะดวกเมื่อไร
         เราหวังว่าจะได้รับทราบข่าวจากท่านเร็ว ๆ นี้


ขอแสดงความนับถือ
       ชาลี
(นายชาลี มีสุขสันต์)
 ผู้จัดการฝ่ายขาย


หมายเหตุ ในที่นี้ผมไม่ได้เขียนที่อยู่ผู้รับไว้ ละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ แต่ท่านผู้อ่านต้องเขียนใส่ลงไปในจดหมายด้วยนะครับ


ตัวอย่างที่ 2


Dear Mr. wood,
          Thank you for your order of 10 March. We are delivering the machines as you instructed, they should reach you at 3.30 pm today.
          If we can be of any further service to you, please call us. We appreciate your patronage. 
Yours faithfully,
Chalee
(Mr. Chalee Mesukson)
Sales Manager


เรียนคุณ Wood,
        ขอบคุณสำหรับใบสั่งซื้อของท่านเมื่อวันที่ 15 เมษายน เราได้จัดส่งเครื่องจักรตามที่ท่านสั่งแล้ว และควรจะไปถึงท่านเวลา 15.30 น. ของวันนี้ 
        ถ้าหากท่านมีสิ่งใดให้เรารับใช้อีกละก็ ขอได้โปรดเรียกเราได้ เราขอบคุณที่ท่านให้การอุดหนุน


ขอแสดงความนับถือ
         ชาลี
(นายชาลี มีสุขสันต์)
  ผู้จัดการฝ่ายขาย


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)