รูปแบบจดหมายธุรกิจ (BUSINESS LETTER FORMAT)

จดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่นิยมเขียนกันนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ full-block form ,  block form และ modified block form ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบใดเขียนก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดและเคยชินของแต่ละท่านไป

1. รูปแบบ full-block 
การเขียนจดหมายรูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากเนื่องด้วยเป็นรูปแบบที่สะดวก และรูปแบบจดหมายที่จดจำได้ง่าย สำหรับรูปแบบ full block เราจะจัดให้ข้อความอยู่ชิดซ้าย ดังรูป
                                                                          (คลิกเพื่อขยาย)

2. รูปแบบ  block
รูปแบบนี้มีการปรับรูปแบบให้ต่างจากแบบ full block เล็กน้อย คือ หัวจดหมาย (ชื่อผู้ส่ง) วันที่ คำลงท้าย และลายเซ็น จะถูกจัดอยู่ทางขวาของกึ่งกลางกระดาษ
3. รูปแบบ modified block 
รูปแบบนี้จะคล้ายกับ block form แต่จะมีการใช้ย่อหน้าที่ตัว body หรือเนื้อหา โดยย่อหน้าจะต้องเคาะ 5 เคาะ

ไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบใดเขียนจดหมายก็ไม่สำคัญเท่ากับการเขียนแล้วสื่อสารกันรู้เรื่องทั้งผู้รับและผู้ส่งครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

จดหมายสั่งซื้อสินค้า (Placing an order by letter)