คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)