วิธีการสั่งซื้อสินค้า (Orders) ต่างประเทศ

เมื่อเราได้รับอีเมลล์หรือจดหมายตอบจากผู้ขาย ซึ่งได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ามาให้เราแล้ว เราต้องการจะสั่งซื้อ เพราะเห็นว่า ราคาเหมาะสม สินค้าถูกใจเรา เราสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้โดย
1.สั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
2.สั่งซื้อโดยใช้จดหมายหรือ Email
3.โทรศัพท์ (แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีจดหมายยืนยันด้วย)
4. Fax
5. สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์

สำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าอย่างละเอียด คลิกดูได้ที่นี่ครับ การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ

จดหมายสั่งซื้อที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเนื้อหาเหล่านี้
1.  อ้างถึงรายการสินค้า (Catalogue หรือ Price list) ที่ผู้ขายส่งมาให้นั้นด้วย
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เราต้องการ เช่น name, size, style, colour, quality , model number,total price
3. พูดถึงเงื่อนไขต่างๆ
4. กรณีที่สินค้าที่ต้องการไม่มีจำหน่าย เราอาจเสนอให้ส่งสินค้าทดแทนมาให้
5. ลงท้ายจดหมาย พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงให้ผู้ขายจัดการตามใบสั่งนั้นทันที

ข้อแนะนำ
     ในการสั่งซื้อสินค้านั้น ไม่ควรใช้ประโยคที่มีเนื้อความไม่เฉียบขาด ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนว่าผู้สั่งซื้อยังลังเลใจในการสั่งซื้อสินค้านั้นอยู่ เช่น

 ไม่ควรใช้ประโยคเหล่านี้ 
            we would like to place an order for .........
            we are interested in placing an order for ........

ควรใช้ประโยคเหล่านี้
              we are pleased to place an order for .........
              we want to place an order for .............
              we order .....
              Place send / ship ........

คำศัพท์ที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ
Payment= การชำระเงิน
discounts=  ส่วนลด
methods of delivery = วิธีส่งมอบสินค้า
acknowledging an order = การตอบรับใบสั่งซื้อ
advice of dispatch =  แนะนำวิธีส่งมอบสินค้า
delay of delivery = ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า
out of stock = สินค้าหมดสต็อค
unfavourable terms = เงื่อนไขไม่เป็นที่พอใจ
bad reputation = ชื่อเสียงของลูกค้าไม่ดี

ดูตัวอย่างจดหมายสั่งซื้อสินค้า
ดูตัวอย่างจดหมายสอบถามสินค้า
ดูตัวอย่างจดหมายตอบรับการสั่งซื้อสินค้า

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย-หลากหลายแบบ