วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จดหมายสั่งซื้อสินค้า (Placing an order by letter)

จดหมายสั่งซื้อ,จดหมายธุรกิจ

นี่เป็นตัวอย่างจดหมายสั่งซื่อสินค้าโดยไม่ต้องแนบใบสั่งซื้อมาด้วย แต่ในตัวจดหมายจะต้องระบุรายการสินค้าที่ต้องการไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น

Dear .................,

Thank you for your letter of 20 March sending us patterns of cotton prints. We find both quality and prices satisfactory and pleased to give you an order for the following items :

   Quantity                         Pattern No.                  Prices
..................                       ....................               ..................
..................                       .....................              ..................

we expect to find a good market for these cottons and hop to place further and larger orders with you in the near future.

Yours sincerely,
..........................
(                       )

อีกตัวอย่างของจดหมายสั่งซื้อสินค้าดูได้ที่นีครับ คลิก.....

นอกจากนี้ยังมีคำขึ้นต้นหรือเริ่มต้นจดหมายอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เช่น

1. Thank you for your letter of (....วัน เดือน) and should be glad if you would accept our order for the following goods : (...ระบุรายการสินค้า....)
2.We can accept your offer on these terms, and are pleased to place an order for the following :
3. We are grateful for your letter of (.....วัน เดือน) and should be glade if you would accept our for the following goods :

สำหรับตัวอย่างจดหมายยืนยันการสั่งซื้อ กรณีที่เราได้ติดต่อทางโทรศัพท์แล้วและพูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเขียนได้ดังนี้

Dear ......,

Referring to our conversation at your shop yesterday, please deliver to my office 100 standard desks, model B-2, at the agreed price of $50 US, as soon as possible.
Thank you for your prompt attention

Yours faithfully,
(Miss.................)
Manager

แปลได้ว่า
อ้างถึงการสนทนาของเราที่ร้านของท่านเมื่อวานนี้ขอให้ท่านได้โปรดจัดส่งโต๊ะ รุ่น B-2 จำนวน 100 ตัว ตามราคาที่ตกลงกันไว้คือ ตัวละ 50 เหรียญสหรัฐฯ มายังสถานที่ทำงานของเราโดยเร็ว

อีกตัวอย่าง
Dear Sirs,

This is to confirm my telephone order, given to your secretary, for 50 standard desks. Please deliver to my office today at the above address.

Thank you for your prompt attention 

Yours faithfully,
(Miss.................)
Manager

แปลได้ว่า
นี่เป็นการยืนยันการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ของดิฉันกับเลขานุการของท่านสำหรับโต๊ะทำงาน 50 ตัว โปรดส่งมายังสำนักงานของดิฉันวันนี้ตามที่อยู่ข้างบนนั้น

ขอขอบคุณที่ช่วยจัดการให้

ขอแสดงความนับถือ
(                     )
กรรมการผู้จัดการ

7 ความคิดเห็น:

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลยยย

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ :))

ขอบคุณมากนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ จากตัวอย่าง รบกวนช่วยแก้ สกุลเงิน ดอลลาร์ จาก UDS เป็น USD ด้วยนะค่ะ จึงจะถูกต้องค่ะ

ได้ประโยชน์มากๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น