จดหมายสั่งซื้อสินค้าเครื่องดนตรี

เมื่อเราได้ทำการอ่านรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขสินค้าเป็นอย่างดีแล้วตามที่ผู้เสนอขายสินค้าส่งมาใ้ห้เรา จากนั้นเราต้องการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเขา สามารถเขียนจดหมายเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ดังนี้

ตัวอย่างจดหมายสั่งซื้อสินค้าภาษาอังกฤษ

Giant musical instrument Store,
20 Rama 7 Road, Lumpinee, Pratumwan,
Bangkok 10330.

10 March 2010

Siam Musical Store,
60 Rajburana Road, Bangpakok,
Bangkok 10140.

Dear Sirs,

In our correspondence on the orders of Thai musical instruments from you, we are pleased to order the goods of your warehouse as mentioned below:
1. The oboes                  10 sets
2. The tenor fiddles         20 sets
3. The gongs                    5 sets
Please dispatch a copy of the credit note immediately for our inspection.Thank you.

Yours faithfully,
Charee Meesuksun
Head of department

คำแปลจดหมาย

เรียน ท่านที่นับถือ

ในการตอบรับเกี่ยวกับการซื้อเครื่องดนตรีจากคุณแล้ว ทางเรารู้สึกยินดีที่จะสั่งสินค้าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยจากคลังสินค้าของท่านดังรายการต่อไปนี้
1. ปี่                          10 เลา
2. ซอด้วง                 20 อัน
3. ฆ้อง                      5 วง
กรุณาส่งสำเนาใบแจ้งหนี้มาให้ทางเราในทันทีเพื่อทำการตรวจสอบขอแสดงความขอบคุณ

ขอแสดงความรับถือ
ชาลี มีสุขสันต์
หัวหน้าแผนก

เมื่อเราได้ยืนยันการสั่งซื้อไปแล้ว ทางบริษัทที่จำหน่ายสินค้าได้รับจดหมาย เราจะได้รับจดหมายตอบกลับจากเขา ในทำนองนี้

Dear Sirs,

We are appreciative of your letter on March 10, 2010. We have pleasure to tell you that we have delivered the ordered goods today. We have attached a copy of bill for your forward data. We assure you of our best service.

Yours faithfully,
Tony Taylor
Sales Manager


คำแปลจดหมาย
"ทางเราขอขอบคุณที่ท่านติดต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2010 ทางเรารู้สึกยินดีที่จะเรียนท่านให้ทราบว่าสินค้าที่สั่งได้ถูกจัดส่งไปแล้ววันนี้ ทางเราได้แนบสำเนาใบเสร็จให้มาเป็นข้อมูลล่วงหน้า มั่นใจได้ว่าเราจะบริการคุณอย่างดีที่สุด"
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)