คำแนะนำในการเขียนจดหมายธุรกิจ
Strategies in writing business letters

           กลวิธีเล็กๆ น้อยๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจ  ที่ eng7letter อยากจะแนะนำทุกท่าน คือ
1. ใช้กระดาษไม่มีบรรทัดทั้งแผ่น ทำให้สะอาดตา ดูเป็นทางการดี
2. ควรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (เพราะผู้อ่านจะได้อ่านง่ายๆ บางคนลายมือนี่อ่านยากมาก ควรพิมพ์จะดีกว่าครับ)
3.จงตรวจดูให้แน่นอนว่า ที่อยู่ของผู้เขียนและที่อยู่ผู้รับถูกต้องหรือไม่
4. จงรวมเรื่องจัดลำดับความสำคัญไว้ในจดหมาย
5. ละเว้นการใช้คำแสลงและคำย่อ
6. คำพูดซ้ำๆ ซากๆ และการเล่นสำนวนควรละเว้น การทำธรุกิจต้องระวังเรื่องนี้ให้มากครับ
7. อย่าจบจดหมายด้วยการใช้กริยาวลี เช่น
Thank you in advance  (ขอบคุณล่วงหน้า)
หรือ
Hoping to hear from you soon. (หวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
แต่ควรจบด้วยประโยคที่สมบูรณ์ เช่น
I hope to hear from you soon. (ฉันหวังว่าจะได้รับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
หรือ
I look forward to hearing from you soon. (ฉันตั้งตารอรับข่าวจากคุณในไม่ช้า)
สำหรับ tips ดีๆ จะทยอยนำเสนอให้ภายหลังครับผม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย-หลากหลายแบบ