ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องส่งจดหมายขอฝึกงานรวมทั้งประวัติย่อให้ทางบริษัทพิจารณา ซึ่งก็เหมือนกับการสมัครงานเลยนะครับ แต่ต่างกันตรงที่เนื้อหาเน้นไปด้านขอฝึกงาน ผมแนะนำให้นักศึกษาทุกท่านพยายามเลือกบริษัทฝึกงานตรงตามที่เราสนใจและอยากทำงานด้านนั้นจริงๆ และแนะนำให้เขียนจดหมายของฝึกงานให้ดีครับ เมื่อเราได้ทำงานที่บริษัทนั้นๆ หากเราทำงานได้ดี เป็นที่พอใจของบริษัท โอกาสที่เขาจะรับเราเข้าทำงานหลังจากเราเรียนจบก็มีสูงครับ 

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงาน ตัวอย่างที่ 1                     

                                                      School of Mechanical Engineering
                                   Institute of Engineering
                                                       Suranaree University of Technology
                                              111 University Avenue, Muang
                                          Nakhon Ratchasima 30000

                                               October 1st , 2004

The Human Resource Manager
Siam Machinery and Equipment Co., Ltd.
Bangpa-in, Ayuttaya 13160

Dear Sir / Madam,

         I am a 4th year student at Suranaree University of Technology, majoring in Mechanical Engineering. I would like to apply for training at your company. I am very interesting in <<……………………… ………….………………………………<related subject list>………………………………………………………>> I would be available participate for training from December 23, 2002 to April 11, 2003.
         In my opinion, learning from working with the work place is making much understanding than studying in the classroom. Sometimes there will have problems, which would allow me to gain more experience. I am confident in my ability to make new friends and my adaptation. I always do my work systematically and establishment. I am creative and I know how to apply my knowledge for solving immediately problems in work. I always ask for help if I would like to know something or make more understanding. And I always do my best.
         Please keep my informed of the status of my application. I would be glad to provide any further information needed. I am looking forward to these beneficial work experiences at your organization. Thank you for your consideration.

                                              Sincerely yours,
                                 (Mr.Chaleaw Sanchalarddee)

Mobile phone: 01-877-7559
-----------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงาน ตัวอย่างที่ 2
                                                                School of Mechanical Engineering
                                                                Institute of Engineering
                                                                Suranaree University of Technology 
                                                                111 University Avenue, Muang
                                                                 Nakhon Ratchasima 30000
                                              
                                        October 1st , 2004

The Human Resource Manager
Siam Machinery and Equipment Co., Ltd.
Bangpa-in, Ayuttaya 13160

Dear Sir / Madam,

            Please consider me for the position of assistant engineer. I am confident that you will find me well qualified when you have looked at my resume.
            I am 4th year student of the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, majoring in Mechanical Engineering. Following my studying I enrolled at ………..<related subject list>.……… In my opinion, learning from working with the work place is making much understanding than studying in the classroom. 
            When studying at the university, I was an active member of Healthy Running Club and Bicycle Club. I was chosen as a representative to participate in various activities. I also work part-time at the Cooperative Education office. This gave me the opportunity to make new friends and know how to apply my knowledge for solving immediately problems in work. Therefore,I believe I am capable of using the computer. 
           Considering my education background and my enthusiasm to work as a part of one of the leading automobile companies in Bangkok, I certain that I will perform efficiently. If you find me eligible, I would be happy to come for an interview at your convenience. You can reach me at the above address or telephone me at 01-877-7559.

                                       Sincerely yours,
                              (Mr.Chaleaw Sanchalarddee)

Mobile phone: 01-877-7559
E-mail: chaleaw@hotmail.com   

ที่มา : สหกิจศึกษา www.sut.ac.th
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)