จดหมายจองที่พักในโรงแรม (Reserving hotel accommodation)


Dear Mr. ........,

I would like to confirm the booking I made on the phone yesterday for Mr Doodee. He will arrive in Thailand late on January 5 and he likes a single room with a bath for three nights. He will be leaving in the morning of 7th.

Yours sincerely
.....................
(                    )

แปล

เรียนคุณ ............
ดิฉันใคร่ที่จะยืนยันการจองที่พักซึ่งดิฉันติดต่อทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้ให้ คุณ Doodee เขาจะมาถึงเมืองไทยตอนสายของวันที่ 5 มกราคม และเขาอยากที่จะได้ห้องพักเดี่ยวแบบมีอ่างอาบน้ำในตัวเป็นเวลา 3 คืน เขาจะคืนห้องในตอนเช้าของวันที่ 7

ขอแสดงความนับถือ
.........................
(                        )

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย-หลากหลายแบบ