จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

วันนี้ขอแนะนำจดหมายลาออกจากงานภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย สาระสำคัญของจดหมายประเภทนี้คือ ต้องลงวันที่ให้ชัดเจนนะครับว่าลาออกเริ่มตั้งแต่วันไหน การเขียนจดหมายลาออกควรเขียนในลักษณะสุภาพ ไม่มีการแทรกอารมณ์เสียเข้าไปในจดหมาย (แม้ว่าเรากำลังเสียใจหรือไม่พอใจอยู่ก็ตาม) ลองเอาตัวอย่างไม่ปรับใช้กันดูนะครับ
จดหมายลาออก,ลาออกจากงาน,ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างที่ 1 (รูปแบบทั่วไปของจดหมาย)

Your Name
Your Address
Your City, State, Zip Code
Your Phone Number
Your Email

Date

Name
Title
Organization
Address
City, State, Zip Code

Dear Mr./Ms. Last Name:

I regret to inform you that I am resigning from my position as Communications Assistance for the ABC Company. My last day of employment will be August 15, 2010.
Thank you for the support and the opportunities that you have provided me during the last several years. I have enjoyed my tenure with the company.
If I can be of any assistance during this transition, please let me know. I would be glad to help however I can.

Sincerely,
Your Signature
Your Typed Nameชื่อของคุณ
ที่อยู่ของคุณ
เมือง, รัฐของคุณ, รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
อีเมลของคุณ

วันที่

ชื่อ
หัวข้อ
องค์กร
ที่อยู่
เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์

เรียนนาย / นางสาว ชื่อ:
ผมต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่า ผมลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยส่วนสื่อสารองค์กรของบริษัท ABC. วันที่ 15 สิงหาคม 2010 เป็นสุดท้ายของการทำงานของผม

ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและโอกาสที่บริษัทมีให้ผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมมีความสุขในตำแหน่งหน้าที่ของผมกับบริษัท
ถ้าผมสามารถจะสามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดแจ้งให้ผมทราบ ผมยินดีที่จะช่วยเหลือเท่าที่ผมสามารถช่วยได้

ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็นของคุณ
ชื่อพิมพ์ของคุณ
-------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่ 2
Dear Manager,


I should have liked to ask you to accept my resignation from the secretaryship of this department store. I feel very regretful to leave your office where I have got working condition and also worked hard, whereas I hope to seek an appointment for a high salary and more chance for promotion than I am expected at the present time.
I should be grateful if you would accept my resignation on 2nd January, 2010.


Yours faithfully
Charee Meesuksom


เรียน ผู้จัดการ
ผมเห็นเป็นการสมควรแล้ว ที่จะขอร้องให้ท่านเซ็นรับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการ ของห้างสรรพสินค้านี้ ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องลาออกจากสำนักงานของท่าน อันเป็นสถานที่ๆ ผมได้ทำตามเงือนไข และได้ทำงานอย่างขยัน แต่ผมยังหวังที่จะส่อแสวงหาตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูง และโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงมากกว่าตำแหน่งที่ทำอยู่ในเวลานี้
ผมขอขอบพระคุณ ถ้าท่านจะยอมรับการลาออกในวันที่ 2 ของเดือนมกราคม 2010

ขอแสดงความนับถือ
ชาลี มีสุขสม
---------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่3 ลาออกจากบริษัท (แบบสั้นๆ)


Dear Madam,


I have worked in your company for five years and my salary has never increased although the company gained so much profit each year. Regularly I went to work five days a week and had no leave of absence except my sickness.
So I like to take an opportunity to resign from your company to search a job in other company which may perhaps give me a better salary than this.
Please know that I resign from your company since September 10, 2010. 
Thank you for the support and the opportunities that you have provided me during the last several years. I have enjoyed my tenure with the company.


Yours faithfully
Charee Meesuksom


เรียน มาดาม


ผมได้ทำงานในบริษัทของท่านมาเป็นเวลา 5 ปีแล้วเงินเดือนของผมไม่เคยขึ้นเลย ทั้งๆ ที่บริษัทได้กำไรมากมายในแต่ละปี ตามปกติผมไปทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ และไม่เคยขาดงาน ยกเว้นป่วย
ดังนั้นผมใคร่ขอถือโอกาสลาออกจากบริษัทของท่าน เพื่อหางานในบริษัทอื่น ซึ่งบางทีอาจให้เงินเดือนแก่ผมมากกว่านี้ก็ได้
โปรดทราบว่า ผมขอลาออกจากบริษัทของท่านตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2010.
ผมขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและโอกาสที่คุณมีให้ผมในช่วงหลายปีที่ผ่าน ผมมีความสุขที่ได้ทำงานที่บริษัทคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ชาลี มีสุขสม
-----------------------------------------------------------------------
Post : http://english7letter.blogspot.com/
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย-หลากหลายแบบ