ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย-หลากหลายแบบ

วันนี้ผมเอาตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทยมาฝากครับ เนื่องจากต้องพิมพ์ลง blog ดังนั้นรูปแบบจดหมายอาจผิดเพี้ยนไป กล่าวคือ การเว้นบรรทัด เว้นวรรค ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราส่งใบสมัครและจดหมายเรามักจะพิมพ์ใน Ms. word (ขนาดเท่ากระดาษ A4) ดังนั้นผุ้อ่านต้องเช็คแบบฟอร์มอีกทีนะครับ เดี่ยวผมจะรวบรวม Cover letter และ resume ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนมากมาย ในแบบฉบับเอกสาร Word ให้ Download กันอีกที บทความนี้เอาตัวอย่างไปดูกันพอเป็นไอเดียก่อนครับผม
-------------------------------------------------------------------
จดหมายสมัครงานภาษาไทย ตัวอย่างที่1
นายชาลี มีสุขสม
100/1 หมู่5 ต.ท่าแดง
อ. ท่าพระ
จ. สระบุรี 32123

25 มกราคม 2554

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย
เรียน ท่านผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่แนบมาด้วย          1. ใบรับรองการศึกษา
                              2. เอกสารประวัติย่อ

        กระผมได้ทราบจากทางเว็บไซต์ Jobjobjob.com ลงประกาศวันที่ 20 มกราคม 2554 ว่าทางบริษัทไอดีซี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาพิจารณาเลือกกระผมไว้สำหรับตำแหน่งนี้ 
       กระผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ มหาลัยกรุงเทพ ปี 2549 เกรดเฉลี่ย 2.85  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านคลังสินค้าบริษัทการบินไทยเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งช่วยให้กระผมมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างดี กระผมมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน กระผมมีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
       หากท่านจะกรุณาให้กระผมได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของกระผม จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                            (นายชาลี มีสุขสม)   
------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างที่2
นายชาลี มีสุขสม
100/1 หมู่5 ต.ท่าแดง
อ. ท่าพระ
จ. สระบุรี 32123

25 มกราคม 2554

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย
เรียน ท่านผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่แนบมาด้วย          1. ใบรับรองการศึกษา
                              2. เอกสารประวัติย่อ
                               3. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ   

        กระผมได้ทราบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับบวันที่ 20 มกราคม 2554 ว่าทางบริษัทไอดีซี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาพิจารณาเลือกกระผมไว้สำหรับตำแหน่งนี้ ประสบการณ์และประวัติการศึกษาของกระผมที่ท่านอาจนำมาพิจารณาร่วมในการตัดสินใจมีดังนี้ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ มหาลัยกรุงเทพ ปี 2549 เกรดเฉลี่ย 2.85  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านคลังสินค้าบริษัทการบินไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน 
       หากท่านจะกรุณาให้กระผมได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของกระผม จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                            (นายชาลี มีสุขสม)   
------------------------------------------------------

คลิกที่นี่เพื่อ Download เอกสาร ชุดที่1...  
คลิกที่นี่เพื่อ Download เอกสาร ชุดที่2... 
คลิกที่นี่เพื่อ Download เอกสาร ชุดที่3...
คลิกที่นี่เพื่อ Download เอกสาร ชุดที่4...

คลิกไปดูตัวอย่างเพิ่มเติม......
จดหมายสมัครงานภาษาไทยตัวอย่างที่ 3 
จดหมายสมัครงานภาษาไทยตัวอย่างที่ 4 
จดหมายสมัครงานภาษาไทยตัวอย่างที่ 5

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 1

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)

รูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ