บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2012

จดหมายแสดงความยินดี (A Letter of Congratulations)

รูปภาพ
ตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดี (A Letter of Congratulations) กับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกันหรือต่างที่ทำงาน ภาษาอังกฤษและคำแปลไทย การเขียนจดหมายหรืออีเมล์เพื่อแสดงความยินดีกับคนที่เรารู้จักในฐานะที่เขาประสบความสำเร็จในบางเรื่อง เป็นสิ่งที่ดีที่มิตรควรทำให้แก่กัน จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันนี้เราเอาตัวอย่างบางส่วนมาฝากครับ 


A Letter of Congratulations

25 August, 2011

Dear Mr. Chalee,

I am delighted to convey my warmest congratulation on your appointment to the International Sales Manager. I knew that you would get this reward, as the many years of your services and hard working for your company as well as your customers in many ways.

My Colleagues join me in sending you our best wishes for your success.

Best regards,
(                     )
------------------ 

จดหมายแสดงความยินดี

25 สิงหาคม 2554

เรียน คุณชาลี

ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ซึ่งผมทราบดีว่าคุณจะต้องได้รับรางวัลจากการบริการและการทุ่มเทของคุณที่มีต่อบริษัทแล…